loading spinner

PHỤ KIỆN NHÀ BẾP

TÔ HÌNH CÁ LỚN 30CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn TÔ HÌNH CÁ LỚN 30CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

TÔ HÌNH CÁ LỚN 30CM

250.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 30cm*17cm*10cm Dung tích: 1800ml
TÔ HÌNH CÁ TRUNG 26CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn TÔ HÌNH CÁ TRUNG 26CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

TÔ HÌNH CÁ TRUNG 26CM

200.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 26cm*14.5cm*8.5cm Dung tích: 1500ml
TÔ HÌNH CÁ NHỎ 15CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn TÔ HÌNH CÁ NHỎ 15CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

TÔ HÌNH CÁ NHỎ 15CM

170.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 15cm*8cm*5cm Dung tích: 1000ml
DĨA HÌNH CÁ KHUYẾT 19.5CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA HÌNH CÁ KHUYẾT 19.5CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA HÌNH CÁ KHUYẾT 19.5CM

150.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 19.5cm*18cm*3cm
DĨA CHỮ NHẬT 01 | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA CHỮ NHẬT 01 | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA CHỮ NHẬT 01

130.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 26.5cm*13cm*3cm
DĨA CHỮ NHẬT 02 | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA CHỮ NHẬT 02 | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA CHỮ NHẬT 02

130.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 26.5cm*13cm*3cm
Cây Để Cuộn Giấy Lau Lớn | Trang chủ | www.decor-shop.vn Cây Để Cuộn Giấy Lau Lớn | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

Cây Để Cuộn Giấy Lau Lớn

250.000 ₫
Thông tin sản phẩm: - Tên sản phẩm : Cây để cuộn giấy - Chất liệu : kim loại mạ vàng - Kích thước : Cao 31,5cm x Chiều rộng đế13cm x chiều rộng cây 4cm - Trọng lượng : 525g
DĨA CHỮ NHẬT 03 | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA CHỮ NHẬT 03 | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA CHỮ NHẬT 03

130.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 26.5cm*13cm*3cm
DĨA TRÒN 01 - 25CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 01 - 25CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 01 - 25CM

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 25cm*3cm
DĨA TRÒN 02 - 25CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 02 - 25CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 02 - 25CM

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 25cm*3cm
DĨA TRÒN 03 - 25CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 03 - 25CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 03 - 25CM

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 25cm*3cm
DĨA TRÒN 04 - 25CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 04 - 25CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 04 - 25CM

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 25cm*3cm
DĨA TRÒN 05 - 25CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 05 - 25CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 05 - 25CM

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 25cm*3cm
DĨA TRÒN 06 - 25CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 06 - 25CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 06 - 25CM

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 25cm*3cm
DĨA TRÒN 07 - 27CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 07 - 27CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 07 - 27CM

150.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 27cm*2.7cm
DĨA TRÒN 08 - 21CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 08 - 21CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 08 - 21CM

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 21cm*2.7cm
DĨA TRÒN 09 - 20CM - GOOD MORNING | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 09 - 20CM - GOOD MORNING | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 09 - 20CM - GOOD MORNING

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 20cm*2cm
DĨA TRÒN 10 - 20CM - CAT | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 10 - 20CM - CAT | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 10 - 20CM - CAT

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 20cm*2cm
DĨA TRÒN 11 - 20CM - PATISSERIE | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 11 - 20CM - PATISSERIE | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 11 - 20CM - PATISSERIE

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 20cm*2cm
DĨA TRÒN 12 - 20CM - BREAKFAST | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 12 - 20CM - BREAKFAST | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 12 - 20CM - BREAKFAST

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 20cm*2cm
DĨA TRÒN 13 - 20.5CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 13 - 20.5CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 13 - 20.5CM

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 20.5cm*1.5cm
DĨA TRÒN 14 - 20.5CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 14 - 20.5CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 14 - 20.5CM

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 20.5cm*1.5cm
DĨA TRÒN 15 - 20.5CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 15 - 20.5CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 15 - 20.5CM

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 20.5cm*1.5cm
DĨA TRÒN 16 - 20.5CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn DĨA TRÒN 16 - 20.5CM | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

DĨA TRÒN 16 - 20.5CM

120.000 ₫
Mỗi sản phẩm đều được làm bằng sứ dày dặn, có khả năng cách nhiệt cao, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Bên cạnh việc đựng thức ăn, dĩa đẹp cũng chính là công cụ giúp bạn tạo ra một bộ ảnh nghệ thuật và bắt mắt. Chất liệu: Sứ cao cấp Kích thước: 20.5cm*1.5cm
Hiển thị 1-24 / 49 sản phẩm
Blog navigation

Latest posts

Product added to wishlist
Product added to compare.