loading spinner

BỘ 4 TRANH

Bộ tranh Kitchen, Spoon, Love | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Kitchen, Spoon, Love | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Kitchen, Spoon, Love

700.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 4 bức 30x40cm tổng kích thước 70 x 90cm. Giá: 700.000 VNĐ
Bộ tranh Rose gold, Geomtric | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Rose gold, Geomtric | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Rose gold, Geomtric

700.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 4 bức 30x40cm Giá: 700.000 VNĐ
Bộ tranh Kid, Be Brave, Funny animal | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Kid, Be Brave, Funny animal | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Kid, Be Brave, Funny animal

700.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 4 bức 30x40cm Giá: 700.000 VNĐ
Bộ tranh Geometric, Grey, Abstract, Neutral | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Geometric, Grey, Abstract, Neutral | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Geometric, Grey, Abstract, Neutral

780.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua 40x60cm, 30x30cm, 30x40cm, 30x45cm, tổng kích thước ngang 120cm, dọc 80cm (khoảng cách mỗi tranh 10cm)....
Bộ tranh Lion, Desert, quote, flower, BW | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Lion, Desert, quote, flower, BW | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Lion, Desert, quote, flower, BW

800.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua phải 25x35cm, 30x45cm, 40x60cm, 30x45cm. Tổng kích thước khoảng 140cm, dọc 60cm. Giá: 800.000 VNĐ
Bộ tranh Cactus, Succulent, Tropical | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Cactus, Succulent, Tropical | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Cactus, Succulent, Tropical

560.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 4 bức 30x30cm Giá: 550.000 VNĐ
Bộ tranh Field, rice, yellow | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Field, rice, yellow

700.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 4 bức 35x35cm, tổng kích thước ngang 80cm, dọc 80cm.
Nature, sea, wave, blue, scandinavian | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Nature, sea, wave, blue, scandinavian

950.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua phải 30x40cm, 40x60cm, 50x75cm, 30x40cm. Tổng kích thước ngang 180cm, dọc 75cm (khoảng cách mỗi tranh 10cm).
Bộ tranh Flower, spoon | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Flower, spoon

750.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 4 bức 30x40cm, tổng kích thước ngang 70cm, dọc 90cm, khoảng cách mỗi tranh 10cm. Giá: 750.000 VNĐ
Bộ tranh Eat, drink, love | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Eat, drink, love

750.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 4 bức 30x40cm, tổng kích thước ngang 70cm, dọc 90cm, khoảng cách mỗi tranh 10cm. Giá: 750.000 VNĐ
Bộ tranh Tea, eat, quote, polygon | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Tea, eat, quote, polygon

750.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 4 bức 30x40cm, tổng kích thước ngang 70cm, dọc 90cm, khoảng cách mỗi tranh 10cm. Giá: 750.000 VNĐ
Bộ tranh You are my sunshine | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh You are my sunshine

750.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 4 bức 30x40cm, tổng kích thước 70cm x 90cm (khoảng cách mỗi tranh 10cm). Giá: 750.000 VNĐ
Bộ tranh Deer, flower, scandinavian | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Deer, flower, scandinavian

750.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 1 bức 40x60cm, 1 bức 30x30cm, 1 bức 30x40cm, 1 bức 30x45cm, tổng kích thước 120cm x 80cm, khoảng cách mỗi tranh 10cm....
Bộ tranh Everyday green | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Everyday green | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Everyday green

720.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 1 bức 40x60cm, 2 bức 30x30cm, 1 bức 30x45cm. Giá bán: 720.000 VNĐ
Bộ tranh In this home scandinavian | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh In this home scandinavian | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh In this home scandinavian

790.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 1 bức 40x60cm, 1 bức 30x30cm, 1 bức 30x40cm, 1 bức 30x45cm Giá bán: 790.000 VNĐ
Bộ tranh Family, nature scandinavian | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Family, nature scandinavian | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Family, nature scandinavian

750.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 1 bức 40x60cm, 1 bức 30x30cm, 1 bức 30x40cm, 1 bức 30x45cm, tổng kích thước 120cm x 80cm, khoảng cách mỗi tranh 10cm.
Bộ tranh Red lip, feather, diamond | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Red lip, feather, diamond | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Red lip, feather, diamond

750.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 1 bức 40x60cm, 1 bức 30x30cm, 1 bức 30x40cm, 1 bức 30x45cm, tổng kích thước 120cm x 80cm, khoảng cách mỗi tranh 10cm.
Bộ tranh tone xanh dương mát rượi | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh tone xanh dương mát rượi

790.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 30x45cm, 30x30cm, 30x40cm, 40x60cm, tổng kích thước ngang khoảng 110cm, dọc 75cm (khoảng cách mỗi tranh 5cm), có thể...
Bộ tranh wake up & make up | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh wake up & make up

790.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 30x45cm, 30x30cm, 30x40cm, 40x60cm, tổng kích thước ngang khoảng 110cm, dọc 75cm (khoảng cách mỗi tranh 5cm), có thể...
Bộ tranh tone xanh lá | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh tone xanh lá

900.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 40x60cm, 30x40cm, 30x40cm, 40x60cm, tổng kích thước ngang khoảng 120cm, dọc 75cm (khoảng cách mỗi tranh 5cm), có thể...
Hiển thị 1-20 / 20 sản phẩm
Blog navigation

Latest posts

Product added to wishlist
Product added to compare.