loading spinner

BỘ 5 TRANH

Bộ tranh Ocean, Beach, Blue green, Art | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Ocean, Beach, Blue green, Art

1.000.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua 30x45cm, 30x40cm, 30x40cm, 40x60cm, 30x45cm, tổng kích thước ngang 160cm, dọc 90cm (khoảng cách mỗi tranh...
Bộ tranh Leaves, Tropical | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Leaves, Tropical | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Leaves, Tropical

1.100.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua phải, trên xuống: 40x60cm, 40x60 cm, 30x30cm, 30x30cm, 40x60cm. Tổng kích thước ngang 155cm, dọc 75cm (bao...
Bộ tranh Be who you are quote, Dandelion, Pineapple, Giraffe | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Be who you are quote, Dandelion, Pineapple, Giraffe | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Be who you are quote, Dandelion,...

1.000.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua 30x45cm, 30x40cm, 30x40cm, 40x60cm, 30x45cm, tổng kích thước ngang 160cm, dọc 90cm (khoảng cách mỗi tranh...
Bộ tranh Summer, Snow mountain, Sea, Birds | Trang chủ | www.decor-shop.vn Bộ tranh Summer, Snow mountain, Sea, Birds | Trang chủ | www.decor-shop.vn 2
Available
Trang chủ

Bộ tranh Summer, Snow mountain, Sea, Birds

1.000.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua 30x45cm, 30x40cm, 30x40cm, 40x60cm, 30x45cm, tổng kích thước ngang 160cm, dọc 90cm (khoảng cách mỗi tranh...
Bộ tranh Beautiful Euroque, Red, landscape | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Beautiful Euroque, Red, landscape | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Beautiful Euroque, Red, landscape

1.000.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua 30x45cm, 30x40cm, 30x40cm, 40x60cm, 30x45cm, tổng kích thước ngang 160cm, dọc 90cm (khoảng cách mỗi tranh...
Bộ tranh Always believe in yourself, fashion, beautiful, deer, flower, pink | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Always believe in yourself, fashion, beautiful, deer, flower, pink | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Always believe in yourself, fashion,...

1.000.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua 30x45cm, 30x40cm, 30x40cm, 40x60cm, 30x45cm, tổng kích thước ngang 160cm, dọc 90cm (khoảng cách mỗi tranh...
Bộ tranh Beach, Travel, Black And White, Art | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Beach, Travel, Black And White, Art | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Beach, Travel, Black And White, Art

1.000.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua 30x45cm, 30x40cm, 30x40cm, 40x60cm, 30x45cm, tổng kích thước ngang 160cm, dọc 90cm (khoảng cách mỗi tranh...
Bộ tranh Botanical, Fern leaves, Watercolor | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Botanical, Fern leaves, Watercolor | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Botanical, Fern leaves, Watercolor

1.000.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua 30x45cm, 30x40cm, 30x40cm, 40x60cm, 30x45cm, tổng kích thước ngang 160cm, dọc 90cm (khoảng cách mỗi tranh...
Saigon, place name | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Saigon, place name

950.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua phải, trên xuống: 30x45cm, 40x60cm, 30x30cm, 30x40cm,30x45cm. Tổng kích thước ngang 150cm, dọc 80cm (bao...
Bộ tranh Lady, fashion, quote | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Lady, fashion, quote

950.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua phải, trên xuống: 30x45cm, 40x60cm, 30x30cm, 30x40cm,30x45cm. Tổng kích thước ngang 150cm, dọc 80cm (bao...
Bộ tranh Landscape, travel, nature | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Landscape, travel, nature

1.100.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua phải, trên xuống: 30x45cm, 40x30cm, 40x30cm, 50x75cm, 40x60cm. Tổng kích thước ngang 190 cm, dọc 75cm...
Bộ tranh Nature, Mountain, sea, deer, tree | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Nature, Mountain, sea, deer, tree

900.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua phải, trên xuống: 30x45cm, 40x60cm, 30x30cm, 30x30cm,30x45cm. Tổng kích thước ngang 150cm, dọc 70cm.
Bộ tranh Nature, blue, bicycle, sea | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Nature, blue, bicycle, sea

950.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua phải, trên xuống: 30x45cm, 30x40cm, 30x40cm, 40x60cm,30x45cm. Tổng kích thước ngang 160cm, dọc 90m.
Bộ tranh Botanical, leaves, tropical, watercolor | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Botanical, leaves, tropical, watercolor

950.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua phải, trên xuống: 30x45cm. 30x30cm, 30x40cm, 40x60cm, 30x45cm. Tổng kích thước ngang 150cm, dọc 80cm (bao...
Bộ tranh Nature, green, cactus, leaves, mountain | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Nature, green, cactus, leaves, mountain

950.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua phải, trên xuống: 30x45cm, 30x40cm, 30x40cm, 40x60, 30x45cm. Tổng kích thước ngang 160cm, dọc 90cm.
Bộ tranh Black Forest | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Black Forest | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Black Forest

950.000 ₫
Sản phẩm này là lựa chọn khá phù hợp cho những ai đang kiếm tìm một bức tranh độc đáo cho không gian của mình. Tranh có thể được sử dụng để treo tại phòng khách, phòng ăn hoặc phòng ngủ. Tranh được in kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, tranh được đóng khung chuyên nghiệp và chắc chắn. Tranh Canvas được đóng khung cùng với đinh 3 chân, dễ dàng cho...
Bộ tranh Peony BW, pinecone, forest, zebra | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Peony BW, pinecone, forest, zebra

950.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua phải, trên xuống: 30x45cm, 40x60cm, 30x30cm, 30x40cm,30x45cm. Giá: 950.000 VNĐ
Bộ tranh Color Botanical, Leaves | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn Bộ tranh Color Botanical, Leaves | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn 2
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh Color Botanical, Leaves

950.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: 2 bức 30x45cm, 1 bức 30x30cm, 1 bức 30x40cm, 1 bức 40x60cm, tổng kích thước 160cm x 80cm (khoảng cách mỗi tranh 10cm).
Bộ tranh ngôi nhà trên thảo nguyên | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh ngôi nhà trên thảo nguyên

1.000.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua 30x40cm, 30x40cm, 30x40cm, 40x60cm, 30x40cm, tổng kích thước ngang 150cm, dọc 90cm (khoảng cách mỗi tranh...
Bộ tranh lavie est belle | TRANH IN CANVAS | www.decor-shop.vn
Available
TRANH IN CANVAS

Bộ tranh lavie est belle

1.000.000 ₫
Tranh được in phun kỹ thuật số trên nền vải canvas sắc nét, kỹ thuật đóng khung chuyên nghiệp. Bộ tranh này được đóng gói cùng với đinh 3 chân, dễ dàng treo trên tường. Chất liệu: Cotton Canvas, gỗ thông. Mực in: Canon Japan. Kích thước: Từ trái qua 30x45cm, 30x40cm, 30x40cm, 40x60cm, 30x45cm tổng kích thước ngang 160cm, dọc 90cm (khoảng cách mỗi tranh...
Hiển thị 1-20 / 20 sản phẩm
Blog navigation

Latest posts

Product added to wishlist
Product added to compare.